Preview Mode Links will not work in preview mode

Blooc Podcast


Jun 6, 2018

I det här avsnittet har vi bjudit in Cecilia Vestin, en av branschens mest inflytelserika kvinnor med siktet inställt på Fastighetsutveckling. Med omkring 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen har hon hunnit med en hel del prestigefulla uppdrag och blev 2015 utnämnd till årets unga fastighetskvinna. Erfarenheterna från tidigare uppdrag på Jernhusen, Newsec och Vectura Fastigheter hjälper henne idag att utveckla Arcona Projektutveckling i rollen som VD.

Det här är Cecilia Vestin och välkommen till Blooc Podcast.