Preview Mode Links will not work in preview mode

Blooc Podcast


Jun 13, 2018

I det här avsnittet har vi bjudit in Jennie Sahlsten en av branschens mest inflytelserika kvinnor och vice VD på en av Sveriges största byggbolag, Erlandssons Bygg. Med över 10 års erfarenhet från fastighetsbranschen har Jennie också hunnit med att vara Marknadschef på NCC och VD för Enköpings hyresbostäder.  

Det här är Jennie Sahlsten och välkommen till Blooc Podcast.