Preview Mode Links will not work in preview mode

Blooc Podcast


May 7, 2018

I det här avsnittet har vi bjudit in Kristina Alvendal, en av branschens mest inflytelserika kvinnor med siktet inställt på stadsutveckling. Hennes bredd inom fastighetsbranschen är det få som slår.

Som stadsbyggnadsborgarråd tog Kristina fram Stockholms översiktsplan ”Promenadstaden” och sedan några år tillbaka driver hon Kristina Alvendal AB. För hennes gedigna engagemang för staden blev Kristina utsedd till Årets Samhällsbyggare 2017 av branschorganisationen Samhällsbyggarna.

Blooc Podcast spelades in i maj av Camilla Käll, Blooc.