Preview Mode Links will not work in preview mode

Blooc Podcast


Jun 20, 2018

I det här avsnittet har vi bjudit in Lina Zakrisson, en av branschens mest inflytelserika kvinnor med känsla för kundupplevelser. Med 10 års erfarenhet från fastighetsbranschen har Lina arbetat med kundupplevelsen ur ett fastighetsperspektiv på bolag Centrum Utveckling, Coop, Bonava och nu senast i sin nytillträdda roll som Business developer på Bergsundet Development. Med en energi och driv som inte växer på träd är hon nu redo att på riktigt förändra kundupplevelsen i alla de hyresprojekt som Bergsundet Development utvecklar. 

 Det här är Lina Zakrisson och välkommen till Blooc Podcast.