Preview Mode Links will not work in preview mode

Blooc Podcast


May 8, 2018

I det här avsnittet har vi bjudit in Malin Carlsson, en av branschens mest inflytelserika kvinnor med sinne för detaljer. Som en av de allra första anställda på Oscar Properties förändrade hon tillsammans med Oscar Engelbert en hel bransch och placerade nyproduktion i finrummet. Efter ett flertal år hos Oscar Properties bestämde hon sig för att starta eget och driver idag egen byrå, M Concept, där hon koncept- och affärsutvecklar, designar och skapar projekt inom bostäder, kontor och kommersiella verksamheter. 

 Det här är Malin Carlsson och välkommen till Blooc Podcast.