Preview Mode Links will not work in preview mode

Blooc Podcast


May 30, 2018

I det här avsnittet har vi bjudit in Petra Eriksson, en av branschens mest inflytelserika kvinnor med fullt fokus på industriell bostadsproduktion. Petra har trots sin unga ålder längre erfarenhet än de flesta av trähusproduktion. Utöver det har hon hunnit exportera bostäder till Asien, England och Tyskland och är idag projektutvecklingschef på Derome-gruppen, en av Sveriges största koncerner inom bostadsproduktion.

Det här är Petra Eriksson och välkommen till Blooc Podcast.