Preview Mode Links will not work in preview mode

Blooc Podcast


May 9, 2018

I det här avsnittet har vi bjudit in Rebecka Wallenstam, en av branschens mest inflytelserika kvinnor och tredje generationens Wallenstam. Rebecka tillträdde tjänsten som koncerncontroller på Wallenstam vid 25 års ålder och har redan trots sin unga ålder en bred erfarenhet från fastighetsbranschen och ett säreget driv.

Det här är Rebecka Wallenstam och välkommen till Blooc Podcast.