Preview Mode Links will not work in preview mode

Blooc Podcast

May 7, 2018

I det här avsnittet har vi bjudit in Kristina Alvendal, en av branschens mest inflytelserika kvinnor med siktet inställt på stadsutveckling. Hennes bredd inom fastighetsbranschen är det få som slår.

Som stadsbyggnadsborgarråd tog Kristina fram Stockholms översiktsplan ”Promenadstaden” och sedan några år...